Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

VITP

Toezichthouders Pensioensector

De VITP is de beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de  pensioensector.

De missie van de VITP is het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de rol die het intern toezicht daar in speelt en aan de ontwikkeling van Pension Fund Governance in zijn algemeenheid. Daartoe wil de VITP zich ontwikkelen tot het expertisecentrum voor intern toezicht. Als beroepsvereniging wil de VITP alle intern toezichthouders in de pensioensector verbinden.

Bezoek website Meer voorbeelden