Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

ASD Westland

Adviesraad Sociaal Domein Westland

De adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bezoek website Meer voorbeelden