Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

ASD Delft

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet.

De Adviesraad Sociaal Domein Delft geeft advies namens inwoners van Delft en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Bezoek website Meer voorbeelden