Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

Foutmeldingen e-mail

Als u een e-mail verstuurt, dient het adres van de geadresseerde uiteraard correct te zijn. Maar iedereen maakt wel eens een foutje. Om die reden is internationaal afgesproken dat mailservers een melding terugsturen naar de afzender als de mail niet afgeleverd kan worden. De ontvanger heeft uw bericht niet ontvangen doordat het adres niet bestaat, de mailbox van de geadresseerde vol is of door een ander probleem.

Meest voorkomende meldingen

MeldingUitleg
User unknown De mailserver van de ontvanger kent het e-mailadres niet. Controleer het e-mailadres van de ontvanger dat u in de e-mail hebt gegeven op typefouten.
The recipient has exceeded their mailbox limit De mailbox van de ontvanger is vol. De ontvanger moet eerst zijn mailbox opschonen of de limiet verhogen voordat er nieuwe mail kan worden afgeleverd.
Message content rejected / Rejected due to spam content Uw bericht is door de mailserver van de ontvanger herkend als spam. Uw bericht bevat mogelijk woorden die hun spamfilter niet toestaat.
Mail rejected Deze algemene foutmelding geeft aan dat de mailserver van de ontvanger uw bericht heeft geweigerd. 
Om uit te zoeken wat de reden hiervan is kunt u het beste contact opnemen met de ontvanger. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de bijlage te groot is.
Action not taken Onze mailserver is niet geautoriseerd om e-mail te verzenden naar het opgegeven domein. Wanneer dit vaker optreed kunt u de e-mail doorsturen zodat we kunnen controleren of er iets aan te doen is.

Meld- en statuscodes

Mailservers gebruiken meldcodes en statuscodes om aan te geven wat er mis is gegaan.

Lijst met veelgebruikte meldcodes

Code Melding Uitleg
200 (nonstandard success response, see rfc876) Generieke bevestiging van success van een gevraagde actie, wordt gegeven als er geen specifieke succescode bestaat (zie bijv. 250)
211 System status, or system help reply Status of reactie op HELP verzoek
214 Help message Commentaar of help bericht
220 Service ready Service ready bericht, je kan nu starten met invoeren van commando’s
221 Service closing transmission channel Mailservice sluit het transmissiekanaal
250 Requested mail action okay, completed Gevraagde email-actie met success uitgevoerd
251 User not local; will forward to Bericht wordt doorgestuurd, de bedoelde ontvanger is niet op de lokale server bekend, maar wel bij een andere server in het betreffende netwerk
354 Start mail input; end with. Je kan nu de content van het bericht invoeren
421 Service not available, closing transmission channel (Mail)dienst niet beschikbaar, transmissiekanaal wordt gesloten.
Meestal komt dit exit-bericht na inlog/autorisatie probleem of andersoortig configuratie probleem
450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable Gevraagde mailactie niet uitgevoerd, mailbox niet beschikbaar
451 Requested action aborted: local error in processing Gevraagde mailactie afgebroken door een lokaal probleem bij de ontvangende server
452 Requested action not taken: insufficient system storage Gevraagde actie niet uitgevoerd wegens ontoereikende systeemruimte. Kan zowel op opslag als op een geheugenprobleem duiden (voornamelijk het laatste).
500 Syntax error, command unrecognised Onjuiste opbouw van een commando, commando niet herkend
501 Syntax error in parameters or arguments Syntax van commando klopt niet, het commando dus wel, maar de toegevoegde parameters of extra argumenten zijn onjuist of onvolledig
502 Command not implemented Commando wordt niet ondersteund
503 Bad sequence of commands Onjuiste volgorde van opdrachten, het command kan op deze plaats niet uitgevoerd worden
504 Command parameter not implemented Parameter wordt niet ondersteund
521 Does not accept mail (see rfc1846) Het domein wordt hier niet gehost en relaying is niet toegestaan
530 Access denied Toegang geweigerd: Permissie kwestie
550 Requested action not taken Actie wordt niet uitgevoerd
551 User not local; please try Mailbox bestaat niet hier maar wel elders, zend opnieuw met dit adres
552 Requested mail action aborted: exceeded storage allocation Storage of Memory probleem (voornamelijk het laatste)
553 Requested action not taken: mailbox name not allowed De zender mag niet zenden naar deze gebruiker (mailbox-naam staat in lijst met niet toegestane namen)
554 Transaction failed Mail-transactie mislukt


Lijst met veelgebruikte statuscodes

Code Status Uitleg
4.2.2 The recipient has exceeded their mailbox limit Mailbox van de ontvanger is vol (gebruikt alle toegewezen ruimte)
4.3.1 Not enough disk space on the delivery server Het ontvangen mailsysteem heeft geen schijfruimte meer
4.3.2 Please try again later Probeer later weer: vaak administratieve actie of antispam response
4.4.1 The host is not responding De server reageert niet om onduidelijke redenen
4.4.2 Bad connection De verbinding weerhoudt het systeem ervan een volledige smtp sessie te voltooiden
4.4.3 Host or domain name not found De server is onbereikbaar of er is geen mailserver ingesteld voor het domein
4.4.6 Too many hops. Most likely the message is looping Email gebruikt teveel tussenstations, waarschijnlijk zit het bericht in een loop. Een mailloop is gedetecteerd op basis van recieved headers of het maximaal aantal hops is overschreden (15 E2K en 30 E2K3)
4.4.7 Problem with a timeout Maximale (verzend) wachttijd overschreden
4.4.9 temporary routing error or bad routing configuration Routes zijn niet juist geconfigureerd, of er is een tijdelijk probleem met de routing
4.5.0 Requested mail action not taken: mailbox unavailable Mailbox is (tijdelijk) niet beschikbaar
4.5.1 Requested action aborted: local error in processing Actie afgebroken, lokale fout bij uitvoering. Vaak gevolg van syntaxfouten
4.5.2 Requested action not taken: insufficient system storage Het mailsysteem heeft geen ruimte (veelal geheugen probleem)
4.6.5 Multi-language situation. Your server does not have the correct language code page installed MIME conversie fout m.b.t. taal, de benodigde taal-code pagina is niet aanwezig
5.0.0 Other undefined Status Alles wat niet in de andere generieke status codes past
5.1.0 Other address status Een generieke fout betreffende het emailadres
5.1.1 Bad destination mailbox address De mailbox (deel linksvan de het apenstaartje) klopt niet of bestaat niet
5.1.2 Bad destination system address Het domein (deel rechts van het apenstaartje) klopt niet of het systeem verantwoordelijk voor het domein werkt (tijdelijk) niet
5.1.3 Bad destination mailbox address syntax De syntax van het emailadres klopt niet
5.1.4 Destination mailbox address ambiguous Ontvangeraddres matched met meerdere mailboxen. Systemen als Exchange kunnen hier niet mee om gaan, anderen weer wel
5.1.5 Destination address valid Het emailadres is geldig en geaccepteerd
5.1.6 Destination mailbox has moved;No forwarding address De mailbox is verplaatst en er is geen nieuw adres bekend
5.1.7 Bad sender’s mailbox address syntax Het return adres klopt syntactisch niet
5.1.8 Bad sender’s system address Het domein van de verzender klopt niet
5.2.0 Other or undefined mailbox status Een generieke fout betreffende de mailbox
5.2.1 Mailbox disabled;not accepting messages De mailbox is uitgeschakeld, accepteert geen berichten
5.2.3 Message length exceeds administrative limit De mailbox specifieke maximum berichtgrootte is overschreden
5.2.4 Mailing list expansion problem Probleem bij uitbreiding van een adreslijst
5.3.0 Other or undefined mail system status Een generieke fout betreffende het mailsysteem
5.3.2 System not accepting network messages Het mailsysteem accepteert geen berichten
5.3.3 System not capable of selected features Geselecteerde toepassing/mogelijkheid wordt niet ondersteund door het systeem
5.3.4 Message too big for system De maximale berichtgrootte (of quota) van het systeem is overschreden
5.3.5 System incorrectly configured Het systeem houdt zich niet aan de smtp syntax of het systeem is verkeerd geconfigureerd
5.4.0 Other or undefined network or routing status Een generieke netwerk fout
5.4.1 No answer from host Het mailsysteem reageert niet
5.4.3 Directory server failure Kan geen verbinding maken met een directory server (DNS of AD)
5.4.4 Unable to route Kan geen route vinden
5.4.5 Mail system congestion Het mailsysteem accepteert geen berichten meer door drukte (opstopping)
5.4.6 Routing loop detected Een mailloop is gedetecteerd op basis van systeemconfiguratie
5.4.7 Delivery time-out. Message is taking too long to be delivered. Het duurde te lang om een bericht af te leveren.
5.4.8 Bad recipient policy. De ontvanger heeft een slechte policy. Dit staat ingesteld op de mailserver van de afzender. Zoek foutief ingestelde FQDN’s op de (afzender) mailserver
5.5.0 Other or undefined protocol status Generieke protocol fout
5.5.1 Invalid command Het protocol commando bestaat niet of wordt niet ondersteunt
5.5.2 Syntax error De syntax van het commando klopt niet
5.5.3 Too many recipients Het maximaal aantal ontvangers per email is overschreden
5.5.4 Invalid command arguments Mailtransactie mislukt vanwege foutief geschreven emailadres. Kijk of er geen missende of “rare” karakters in het adres zitten. Karakters die niet volgens de regels zijn
5.5.5 Wrong protocol version De gebruikte protocollen tussen client en server komen niet overeen. Kijk na om te achterhalen wat de fout is in de event log
5.6.0 Other or undefined media error Een generieke fout met de inhoud van het bericht (body of attachment); veelal een MIME fout
5.6.1 Media not supported De inhoud van het bericht wordt niet ondersteunt
5.6.2 Conversion required and prohibited Het bericht moet geconverteerd worden en dat staat het systeem niet toe
5.6.3 Conversion required but not supported Het maximum aan toegestane bijlages is bereikt en overschreden. Knip het aantal in kleinere delen en probeer het opnieuw
5.6.4 Conversion with loss performed Het bericht is geconverteerd met dataloss
5.6.5 Conversion Failed Het converteren is mislukt
5.7.0 Other or undefined security stats Een generieke fout betreffende beveiliging
5.7.1 Delivery not authorized; message refused Filtering staat niet toe dat de verzender een bericht af kan leveren bij de ontvanger
5.7.2 Mailing list expansion prohibited Distributielijst is groter dan geconfigureerd maximum toelaatbaar. Alle mails worden niet afgeleverd
5.7.3 Security conversion required but not possible Controleer het externe ip adres van de ISA server. Zorg dat het overeenkomt met de SMTP publishing rule
5.7.4 Security features not supported Controleer de afleverende server op beveiligingsinstellingen
5.7.5 Cryptographic failure Er is een probleem opgetreden met cryptografische bewerken zoals bijv het decrypten van data via TLS
5.7.6 Cryptographic algorithm not supported Certificaat fout. Niveau van encryptie is te hoog. Mail buiten certificaat om, of gebruik lager niveau van encryptie
5.7.7 Message integrity failure Ontvangende server blokkeert de mail. Meerdere redenen mogelijk. Mail kan encrypted zijn, mail kan niet door spam/antivirus programma komen, opmaak van mail is “verdacht”, etc